Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực hoạt động xây dựng
 • Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 • Lĩnh vực nhà ở
 • Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
 • Lĩnh vực Thanh tra
 • TÌM THẤY 34 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  01 - Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018